Synergy Accessibility Tips Aksesibilidad Mode

Privacy

 

Seryoso ang pagtingin ng SFUSD sa pribasya at kami. Kami ay nakapagpatupad ng maraming mga pisikal at panteknolohiyang pananggalang upang protektahan ang lahat ng mga data ng pamilya at estudyante. Kung kayo ay naghihinalang ang inyong pribasya ay nilabag, mangyaring agad na makipag-ugnay sa site ng inyong paaralan. Upang matulungan kaming maprotektahan ang impormasyon, mangyaring huwag ipaalam ang inyong username at password sa sinuman!