Synergy Accessibility Tips Khả năng tiếp cận chế độ

Sự riêng tư

 

Học khu Thống nhất San Francisco coi trọng quyền riêng tư. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ về vật chất và công nghệ để gìn giữ mọi dữ liệu của gia đình và học sinh. Nếu có điều nghi ngờ quyền riêng tư đã bị vi phạm, xin vui lòng liên lạc ngay với trường của các em. Để giúp chúng tôi bảo vệ những thông tin này, xin đừng chia sẻ tên Đăng nhập và mật khẩu của mình với bất kỳ ai !