Synergy Accessibility Tips Aksesibilidad Mode

SFUSD Online Forms Portal

Mga Gabay: Paano Mag-ApplyOnline na Aplikasyon | ParentVUE

Mag-login upang mag-apply sa SFUSD o upang makumpleto ang iyong Emergency Card Form.

Nag-apply ka ba sa SFUSD? Nais naming marinig ang iyong mga mungkahi sa online na application. Mangyaring kumpletuhin ang aming survey na hindi tatagal ng 10 minuto upang makumpleto.